Prohromske sonde

Koriste se za kapilarne sklopove, izrađuju se od prohromskih cevi i postoji više vrsta i to su:

sonda ø3, ø4 i ø6.

Prohromske sonde