Bakarna sonda

Sonde se koriste u zastiti od temperaturnih senzora za kotolove. Ono što je bitno je zatvaranje cevi koje se ne vrši zavarivanjem i gnječenjem već pomoću mašine koja trenjem zatvara cev. Ovakav način zatvaranja bakarnih sondi se pokazao kao veoma uspešan i radi se na zahtev kupca.

U firmi Štancmetal se vrši zatvaranje bakarne sonde prečnika (6mm) 8mm, 9,5mm, 10mm, 15mm, 16mm.

Bakarna sonda za termostat