Kablovske papučice

Koriste se u elektroindustriji kod većih preseka kablova i na mestima gde postoji veći napon.

Kablovske papučice - DIN 46211

Kablovske papučice DIN 46211
Presek provodnika (mm²) Dimenzije (mm) Materijal Oznaka u katalogu
d1 d2 L
16 5,4 6,5 24 Cu 92011606
Cu kalajisano 92031606
10,5 29 Cu 92011610
Cu kalajisano 92031610
25 6,8 8,4 25 Cu 92012508
Cu kalajisano 92032508
35 8,2 8,5 38,5 Cu 92013508
Cu kalajisano 92033508
10,5 38,5 Cu 92013510
Cu kalajisano 92033510
16,5 38,5 Cu 92013516
Cu kalajisano 92033516
50 9,5 10,5 38,5 Cu 92015010
Cu kalajisano 92035010
70 11,2 10,5 33,5 Cu 92017010
Cu kalajisano 92037010
Preuzmite specifikaciju