Lisnata opruga

Lisnate opruge se proizvode od hladno valjanih čeličnih traka. Ovakve opruge se koriste za male sile (u preciznoj mehanici npr. u električnim sklopkama) i za mehaničko učvršćivanje za prekidače.

Lisnata opruga

Lisnata opruga
Materijal Debljina Oznaka u katalogu
C.1837 0,3 70030000